صفحه اصلی arrow دانلود

gohome.png صفحه اصلی دانلود 
لیست ترم بندی دروس رشته های تحصیلی دانشگاه


فایلها
مرتب سازی براساس : شماره | عنوان فایل | دانلود | تاریخ ارسال
 
 
file_icons/wrd.gif کارشناسی معماری
 
 
  blank.gif
ارسال شده در :    1388/10/12
دانلودها:    212
امتیاز دهی:    stars/3.gifکل آراء:12 
 
 
file_icons/wrd.gif حسابداری-کاردانی نا پیوسته
 
 
  blank.gif
ارسال شده در :    1388/10/12
دانلودها:    152
امتیاز دهی:    stars/3.gifکل آراء:7 
 
 
file_icons/wrd.gif کارشناسی کامپیوتر-نرم افزار
 
 
  blank.gif
ارسال شده در :    1388/10/12
دانلودها:    146
امتیاز دهی:    stars/1.gifکل آراء:2 
 
 
file_icons/wrd.gif کاردانی پیوسته کامپیوتر - نرم افزار
 
 
  blank.gif
ارسال شده در :    1388/10/12
دانلودها:    65
امتیاز دهی:    stars/5.gifکل آراء:2 
 
 
file_icons/wrd.gif حسابداری-کاردانی پیوسته-دارندگان مدرک فنی و حرفه ای
 
 
  blank.gif
ارسال شده در :    1388/10/12
دانلودها:    63
امتیاز دهی:    stars/1.gifکل آراء:1 
 
 
file_icons/wrd.gif حسابداری-کاردانی پیوسته-دارندگان مدرک کاردانش
 
 
  blank.gif
ارسال شده در :    1388/10/12
دانلودها:    59
امتیاز دهی:    stars/4.gifکل آراء:1 
 
 
file_icons/wrd.gif کاردانی ناپیوسته کامپیوتر - نرم افزار
 
 
  blank.gif
ارسال شده در :    1388/10/12
دانلودها:    46
امتیاز دهی:    stars/4.gifکل آراء:1 
 
 
file_icons/wrd.gif کارشناسی مدیریت صنعتی
 
 
  blank.gif
ارسال شده در :    1388/10/12
دانلودها:    41
امتیاز دهی:    stars/1.gifکل آراء:1 
 
 
file_icons/wrd.gif چارت نقشه کشی معماری(کاردانش)
 
 
  blank.gif
ارسال شده در :    1388/10/12
دانلودها:    33
امتیاز دهی:    stars/0.gifکل آراء:0 
 
 
file_icons/wrd.gif چارت نقشه کشی معماری(فنی حرفه ای)
 
 
  blank.gif
ارسال شده در :    1388/10/12
دانلودها:    29
امتیاز دهی:    stars/0.gifکل آراء:0 
 
سامانه امور پایان نامه
سامانه ساها
اتوماسیون آموزش

0