.
مولف: مدیر سایت   

سرکار خانم آوازه در آزمون دکتری رشته پرستاری با کسب رتبه دوم از دانشگاه علوم پزشکی تبریز پذیرفته  شده اند، این موفقیت را خدمت ایشان و جامعه دانشگاه اسلامی واحد کلیبر و هیأت رئیسه دانشگاه و گروه پرستاری  تبریک عرض می نماییم.                   

                                                                       روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کلیبر


 
سامانه امور پایان نامه
سامانه ساها