سال نو مبارک
مولف: مدیر سایت   

پیام تبریک ریاست واحد کلیبر به مناسبت عید نوروز و آغاز سال جدید

عید نوروز جشن نوزایی آفرینش و نشانگر وابستگی بیشتر انسان به طبیعت به سبب نقش و تاثیر طبیعت در زندگی اجتماعی و اقتصادی اوست.نوروز که در آغاز فصل بهار جشن گرفته می شود پیام آور نوشدگی سال و آمدن گرما و مرگ زمستان و نوزایی طبیعت و زمان خروج انسان از عالم خمودگی و پیوستن به طبیعت و شروع حیات اجتماعی دوباره در جامعه است.

دانشجویان عزیز و همکاران گرامی پیام نوروز این است:

همدیگر را دوست داشته باشیم و در کمال آرامش و احترام متقابل بهم زندگی کنیم که زمان همیشه از آن ما نیست.

اینجانب در این آخرین روزهای سال آرزو می کنم.
دل مردمان این سرزمین را چنان در جویبار زلال رحمت الهی و نور ولایت و برکت شهیدان شستشو دهد.
که هرکجا تردیدی هست ایمان
هر کجا زخمی هست مرهم

هر کجا نومیدی هست امید
و هر کجا نفرتی هست عشق جای آنرا فرا گیرد، آمین  . . .
                                             
نوروز 1398 بر شما مبارک باشد


 

 

 

 
سامانه امور پایان نامه
سامانه ساها