روز درختکاری
مولف: مدیر سایت   

استقبال دانشگاه آزاد اسلامی واحد کلیبر از فرا رسیدن فصل بهار و عیدنوروز با کاشت درخت در رمپ ورودی این واحد


دانشگاه آزاد اسلامی با کاشت تعداد 200 اصله نهال درخت کاج در بلوار ورودی این دانشگاه، به استقبال فصل بهار رفت در این اقدام زیبا که با هدف افزایش کاشت درخت و شعار دوستی با طبیعت صورت گرفت نمایندگان اداره منابع طبیعی نیز حضور داشتند.


 

 

 
سامانه امور پایان نامه
سامانه ساها