روز درختکاری
مولف: مدیر سایت   

اصولاً درختان، هر یک به تنهایی آیتی هستند که قدرت و توانایی خداوند را در برابر چشم هر بیننده ای به نمایش می گذارند و هر بخش از این آفرینش عجیب و زیبای خداوند، دفتری عظیم از معرفت خداوند بزرگ است. سعدی شیرین سخن می گوید:
برگِ درختانِ سبز در نظر هوشیار
هر ورقش دفتری است معرفت کردگار

رئیس و کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد کلیبر بهمراه دیگر اقشار مردم در جشن درختکاری شهر کلیبر شرکت کرده و چندین نهال درخت درخت زغال اخته (نماد شهر کلیبر) در ورودی این شهر بر زمین کاشتند.


 
سامانه امور پایان نامه
سامانه ساها