تسلیت
مولف: مدیر سایت   

همسفر در راه ماند...

زندگی سخت است....

لیک...در سفر باید بود

سختی راه را مینماید که بایستی تنها رفت، صبری باید تا آرامشی زاید.

"کل من علیها فان و یبقی وجه ربک ذو الجلال و الاکرام"

ضایعه درگذشت  جمعی از دانشجویان عزیز در حادثه واژگونی اتوبوس (واحد علوم تحقیقات تهران )را از صمیم قلب تسلیت عرض مینماییم

خداوند متعال روح پاکشان را با سرورشهیدان عالم محشور نماید و به بازماندگان صبر جزیل عنایت فرماید.

                                                                                                                     روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کلیبر
 
سامانه امور پایان نامه
سامانه ساها