خبرفوری
مولف: مدیر سایت   

خبر فوری؛

به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کلیبر این واحد دانشگاهی در مهر ماه سالجاری در رشته پرستاری دانشجو پذیرش خواهد کرد. در متن این گزارش آمده است: با عنایت ها و پیگیری های مجدانه نماینده محترم مجلس حاج اله قلیزاده و مساعدت های مسئولین دانشگاه آزاد اسلامی و تلاشهای همکاران و هیات رئیسه واحد کلیبر پذیرش دانشجو در رشته پرستاری این واحد دانشگاهی قطعی شد. متقاضیان به ویژه داوطلبان بومی می توانند در مرحله تکمیل ظرفیت در مهر ماه به سایت سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد اسلامی به نشانی https://www.azmoon.org مراجعه نمایند. طبق این گزارش داوطلبانی می توانند در مهلت تمدید شده تا 10 ابان مجددا نام نویسی و انتخاب واحد کنند که در تکمیل ظرفیت 11 مهرماه شرکت نموده بودند. لذا از تمامی متقاضیان به خصوص داوطلبان بومی خواسته شده است هرچه سریعتر به سایت سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد اسلامی مراجعه و رشته پرستاری واحد کلیبر را انتخاب نمایند.


 
سامانه امور پایان نامه
سامانه ساها