آزمون فاینال
مولف: مدیر سایت   


برگزاری نخستین آزمون عملی نهایی بالینی (فاینال) دانشجویان رشته پرستاری دانشگاه آزاد اسلامی واحد کلیبر

ساعت 9 صبح روز چهارشنبه مورخ 20 تیرماه 97 آزمون عملی نهایی بالینی دانشجویان رشته پرستاری ورودی سال 93 برای نخستین بار در بیمارستان امام سجاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز برگزار و شروع به کار نمود.

این آزمون به منظور ارزشیابی توانمندیهای دانشجویان مقطع کارشناسی پیوسته پرستاری در حیطه های مهارتی ، آموزشی در بخشهای اصول و مهارتهای پرستاری ، کودکان ، پرستاری بهداشت مادر و نوزاد ، روان پرستاری و پرستاری بزرگسالان / سالمندان برگزار می شود.

این آزمون در قالب 16 ایستگاه که شامل ایستگاههای آموزش گچ گیری ، ترزیق ویتامین K، تفسیر نوار قلبی ، CRP  احیای قلبی ، ترانسفوزیون خون ، پانسمان ارتوپدی ، واکسیناسیون ، پانسمان ، الکتروشوک درمانی ، دارو درمانی خوراکی در کودکان ، IV تراپی ، NGT و 4 ایستگاه استراحت بوده و دانشجویان مورد ارزیابی قرار می گیرند.

این آزمون ساعت 9 صبح شروع و تا ساعت 16 بعد از ظهر همانروز با حضور 47 نفر از دانشجویان رشته پرستاری ورودی 93 ادامه داشت .


 

 
سامانه امور پایان نامه
سامانه ساها