جلسه هم اندیشی
مولف: مدیر سایت   

بررسی و هم اندیشی مسائل و مشکلات دانشگاه آزاد اسلامی واحد کلیبر و مرکز خداآفرین با حضور نماینده محترم شهرستان حاج آقا اله قلی زاده - خرداد ماه 97 

 
سامانه ساها