صفحه اصلی arrow رشته های تحصیلی arrow زمان حذف و اضافه
زمان حذف و اضافه
مولف: مدیر سایت   

به اطلاع دانشجویان محترم می رساند

طبق زمانبندی سازمان مرکزی حذف و اضافه از روز 96/11/28 تا روز 96/12/03 می باشد. در مدت زمان مذکور دانشجویان جدیدالورود ودانشجویانی که موفق به انتخاب واحد نشده اند می توانند ثبت نام نمایند.

 برای اطلاعات بیشتر کنید کنید.


 

 
سامانه ساها