اخرین مهلت انتخاب واحد
مولف: مدیر سایت   

قابل توجه دانشجویان محترم 

آخرین مهلت انتخاب واحد تا ساعت 24 روز یکشنبه مورخ 96/11/15 خواهد بود و به هیچ وجه تمدید نخواهد شد.

برای کسب اطلاعات بیشتر کلیک کنید


 

 
سامانه ساها