دریافت کارت ورود به جلسه
مولف: مدیر سایت   
به اطلاع دانشجویان محترم می رساند :
کارت ورود به جلسه امتحانی از روز یکشنبه  مورخ 96/10/10 از سایت دانشگاه به نشانی www.iau-kaleybar.ac.ir  (سیستم جامع آموزشی1) قابل دریافت می باشد .
خواهشمند است نسبت به تهیه کارت امتحانی اقدام لازم بعمل آید در غير اينصورت از ورود به جلسه امتحان ممانعت به عمل خواهد آمد.
ضمنا قبل از دريافت كارت ورود به جلسه امتحان بايستي نظرسنجی اساتيد خود را انجام دهید.
                                                                           با تشکر حوزه معاونت آموزشی و دانشجویی واحد
 
سامانه ساها