کارآموزی
مولف: مدیر سایت   

فرایند کار

1-تهیه یک برگ پرینت از فرم شماره 1 و تکمیل آن
2-مراجعه به محل کارآموزی و اخذ موافقت سرپرست کارآموزی(حداکثر تا دو هفته بعد از انتخاب واحد)
3-مراجعه به دفتر ارتباط با صنعت و اخذ معرفی نامه رسمی جهت ارائه به محل کارآموزی و استاد مربوطه
4-شروع کارآموزی در شرکت/ اداره متناسب با ساعت قید شده در معرفی نامه و تکمیل دوره ای فرم شماره 2
5-تکمیل فرم شماره 3 بعد از گذراندن دوره و تایید آن توسط سرپرست محل کارآموزی و اخذ گواهینامه اتمام کارآموزی
6-مراجعه به دفتر ارتباط با صنعت و اخذ فرم نمره و تحویل آن به استاد مربوطه(حداکثر تا پایان امتحانات ترم جاری)


دانلود فرمهای کارآموزی

 
سامانه ساها
ارتباط با دکتر انگجی
آدرس ایمیل رییس محترم دانشگاه آزاد اسلامی استان
از این آدرس پست الکترونیکی در مقابل اسپم محافظت می شود. بنابراین برای مشاهده آن باید جاوا اسکریپت فعال باشد