راه اندازی رشته کارشناسی ارشد مدیریت دامپروری و زراعت در واحد کلیبر
مولف: مدیر سایت   
با عنایت به تلاشها و همکاریهای صمیمانه نماینده محترم شهرستان حاج آقا فتحی پور و تلاشهای ریاست واحد جناب آقای دکتر داودی ، رشته مهندسی کشاورزی -علوم دامی با گرایش مدیریت دامپروری و مهندسی کشاورزی - زراعت در مقطع کارشناسی ارشد در وزارت علوم برای راه اندازی در واحد کلیبر به تصویب نهائی رسید داوطلبان در تکمیل ظرفیت سال 92 دانشگاه آزاد اسلامی می توانند رشته فوق را انتخاب نمایند.
 
سامانه امور پایان نامه
سامانه ساها