راه اندازی رشته کارشناسی پیوسته پرستاری در واحد کلیبر
مولف: مدیر سایت   
با تلاشهای ارزشمند وشبانه روزی حاج آقا فتحی پور نماینده تلاشگر و خستگی ناپذیر شهرستان کلیبر، خداآفرین ، آبش احمد و هوراند و پیگیری های مستمر دکتر داودی ،مجوز راه اندازی رشته کارشناسی پیوسته پرستاری در واحد کلیبر از وزارت بهداشت،درمان وآموزش پزشکی اخذ گردید.این موفقیت بزرگ را به عموم شهروندان ودانشگاهیان بخصوص مردم شریف وقدرشناس شهرستان کلیبر تبریک عرض مینمائیم.


 
سامانه امور پایان نامه
سامانه ساها