صفحه اصلی arrow دانشجویان arrow نکات ضروری در انتخاب واحد
نکات ضروری در انتخاب واحد
مولف: مدیر سایت   

1-انتخاب واحد کلیه مقاطع تحصیلی به صورت اینترنتی و مطابق جدول پیوست می باشد، در صورت عدم انتخاب واحد در زمان مقرر جهت نیمسال دوم سال تحصیلی 90-89 مرخصی ثبت خواهد شد.

2- دانشجویان به منظور جلوگیری از وقوع مشکلات ناشی از عدم پرداخت شهریه، نسبت به تسویه حساب مالی با دانشگاه قبل از زمان ثبت نام اقدام نمایند

3- مسئولیت ناشی از عدم رعایت پیشنیاز، رعایت سقف مجاز واحدهای درسی، تقدم و تأخر واحدها به عهده دانشجو می باشد و در غیراینصورت گروه آموزشی مجاز به حذف واحدهای درسی می باشد.

4- دانشجویان می بایست پس از اتمام حذف و اضافه به منظور کنترل دروس و همچنین تأیید انتخاب واحد با در دست داشتن یک نسخه پرینت نیمسال مذکور به گروه های آموزشی مراجعه نمایند.

5- دانشجویان محترم می بایست در خصوص نحوه انتخاب واحد اینترنتی نیمسال مذکور به پایگاه اینترنتی دانشگاه به آدرس www.iau-kaleybar.ac.ir مراجعه نمایند.

ثبت نام اینترنتی


6- قابل توجه دانشجوياني كه در نيمسال دوم 90-89 واحد كارآموزی اخذ مي نمايند: آخرين مهلت اخذ معرفی نامه كارآموزی پايان اسفند ماه سال 89 می باشد و اين مدت قابل تمديد نمی باشد.


 
سامانه امور پایان نامه
سامانه ساها