hg
مولف: مدیر سایت   
دانشجویان ورودی 86 به بعد که برخی دروس خود را معادل سازی کرده اند و مدرک قبلی خود را از یکی از واحدهای دانشگاه آزاد گرفته اند شهریه ای برای دروس معادل سازی برای این گروه شامل نمیشود.
 
سامانه امور پایان نامه
سامانه ساها