هیئت های علمی
مولف: مدیر سایت   

نام ونام خانوادگی

رشته تحصیلی

Email

مدرک

گروه

عکس

پرویز تقوی

شهرسازی

از این آدرس پست الکترونیکی در مقابل اسپم محافظت می شود. بنابراین برای مشاهده آن باید جاوا اسکریپت فعال باشد

دانشجوی دکتری

معماری

 

 

 

 

حسین بقایی

 

 

مدیریت آموزشی-علوم تربیتی

از این آدرس پست الکترونیکی در مقابل اسپم محافظت می شود. بنابراین برای مشاهده آن باید جاوا اسکریپت فعال باشد

دکتری علوم تربیتی

 

مریم پورعباس

روان پرستاری

از این آدرس پست الکترونیکی در مقابل اسپم محافظت می شود. بنابراین برای مشاهده آن باید جاوا اسکریپت فعال باشد

فوق لیسانس

پرستاری

 

 

 

صدیقه ایمان زاده

فقه و مبانی حقوق اسلامی


دانشجوی دکتری

عمومی

 

 

 

شیرین بهبودیان

زبان و ادبیات فارسی

از این آدرس پست الکترونیکی در مقابل اسپم محافظت می شود. بنابراین برای مشاهده آن باید جاوا اسکریپت فعال باشد

دانشجوی دکتری

عمومی

محمدرضا طهماسبی

حسابداری

از این آدرس پست الکترونیکی در مقابل اسپم محافظت می شود. بنابراین برای مشاهده آن باید جاوا اسکریپت فعال باشد

کارشناسی ارشد

حسابداری

میر حسین سیدی

مدیریت صنعتی

از این آدرس پست الکترونیکی در مقابل اسپم محافظت می شود. بنابراین برای مشاهده آن باید جاوا اسکریپت فعال باشد

دانشجوی دکتری

مدیریت

رحمان موثق کولانکوه

حسابداری

از این آدرس پست الکترونیکی در مقابل اسپم محافظت می شود. بنابراین برای مشاهده آن باید جاوا اسکریپت فعال باشد

دانشجوی دکتری

حسابداری

سعید دیوخار

حسابداری

از این آدرس پست الکترونیکی در مقابل اسپم محافظت می شود. بنابراین برای مشاهده آن باید جاوا اسکریپت فعال باشد

کارشناسی ارشد

حسابداری

بابک لیورجانی

اقتصاد

از این آدرس پست الکترونیکی در مقابل اسپم محافظت می شود. بنابراین برای مشاهده آن باید جاوا اسکریپت فعال باشد

دانشجوی دکتری

مدیریت

بهنام عزیزی پرعلیلو

ریاضی جبر

از این آدرس پست الکترونیکی در مقابل اسپم محافظت می شود. بنابراین برای مشاهده آن باید جاوا اسکریپت فعال باشد

دانشجوی دکتری

علوم پایه

 

علی عطازاده

ریاضی محض

از این آدرس پست الکترونیکی در مقابل اسپم محافظت می شود. بنابراین برای مشاهده آن باید جاوا اسکریپت فعال باشد

دکتری

علوم پایه

علیرضا ایمان زاده فرد

ریاضی محض

از این آدرس پست الکترونیکی در مقابل اسپم محافظت می شود. بنابراین برای مشاهده آن باید جاوا اسکریپت فعال باشد

کارشناسی ارشد

علوم پایه

الهامه رضایی مقدم کلیبر

ریاضی محض

از این آدرس پست الکترونیکی در مقابل اسپم محافظت می شود. بنابراین برای مشاهده آن باید جاوا اسکریپت فعال باشد

دانشجوی دکتری

علوم پایه

ارشد بیانی

ریاضی محض

از این آدرس پست الکترونیکی در مقابل اسپم محافظت می شود. بنابراین برای مشاهده آن باید جاوا اسکریپت فعال باشد

دانشجوی دکتری

علوم پایه

احمد افکاری باجه باج

فیزیولوژی گیاهی

از این آدرس پست الکترونیکی در مقابل اسپم محافظت می شود. بنابراین برای مشاهده آن باید جاوا اسکریپت فعال باشد

دکتری

کشاورزی

رحیم علی جانپور

علوم دامی - اصلاح نژاد

از این آدرس پست الکترونیکی در مقابل اسپم محافظت می شود. بنابراین برای مشاهده آن باید جاوا اسکریپت فعال باشد

دانشجوی دکتری

کشاورزی

محمد مولایی

علوم دامی

از این آدرس پست الکترونیکی در مقابل اسپم محافظت می شود. بنابراین برای مشاهده آن باید جاوا اسکریپت فعال باشد

 

 دکتری

کشاورزی

حسن فتحی

علوم دامی

از این آدرس پست الکترونیکی در مقابل اسپم محافظت می شود. بنابراین برای مشاهده آن باید جاوا اسکریپت فعال باشد

دکتری

کشاورزی

علی نظیرزاده

زراعت و اصلاح نباتات

از این آدرس پست الکترونیکی در مقابل اسپم محافظت می شود. بنابراین برای مشاهده آن باید جاوا اسکریپت فعال باشد

 

دانشجوی دکتری

کشاورزی

علیرضا خانی زاده منبر

زراعت و اصلاح نباتات

از این آدرس پست الکترونیکی در مقابل اسپم محافظت می شود. بنابراین برای مشاهده آن باید جاوا اسکریپت فعال باشد

دانشجوی دکتری

کشاورزی

امیر هوشنگ حسین زاده مقبلی

زراعت و اصلاح نباتات

از این آدرس پست الکترونیکی در مقابل اسپم محافظت می شود. بنابراین برای مشاهده آن باید جاوا اسکریپت فعال باشد

دکتری

کشاورزی

سهیل رستمزاده کلیبر

باستان شناسی

از این آدرس پست الکترونیکی در مقابل اسپم محافظت می شود. بنابراین برای مشاهده آن باید جاوا اسکریپت فعال باشد

 

دانشجوی دکتری

معماری

 

 

ساناز داوردوست

مهندسی معماری

از این آدرس پست الکترونیکی در مقابل اسپم محافظت می شود. بنابراین برای مشاهده آن باید جاوا اسکریپت فعال باشد

دانشجوی دکتری

معماری

باقر رضایی

مهندسی معماری

از این آدرس پست الکترونیکی در مقابل اسپم محافظت می شود. بنابراین برای مشاهده آن باید جاوا اسکریپت فعال باشد

دانشجوی دکتری

معماری

وحید صوفی

مهندسی معماری

از این آدرس پست الکترونیکی در مقابل اسپم محافظت می شود. بنابراین برای مشاهده آن باید جاوا اسکریپت فعال باشد

دانشجوی دکتری

معماری

سعید شجاعی

مهندسی برق - قدرت

از این آدرس پست الکترونیکی در مقابل اسپم محافظت می شود. بنابراین برای مشاهده آن باید جاوا اسکریپت فعال باشد

دانشجوی دکتری

برق

مرضیه آوازه
مراقبتهای ویژه نوزادان
  از این آدرس پست الکترونیکی در مقابل اسپم محافظت می شود. بنابراین برای مشاهده آن باید جاوا اسکریپت فعال باشد  فوق لیسانس

 پرستاری

 

 
 فیروز کامرانی
 مراقبتهای ویژه
  فوق لیسانس

 

 پرستاری

 

 
سودا صادق پور
داخلی- جراحی
  از این آدرس پست الکترونیکی در مقابل اسپم محافظت می شود. بنابراین برای مشاهده آن باید جاوا اسکریپت فعال باشد  فوق لیسانس
 پرستاری

 

 

 
سامانه امور پایان نامه
سامانه ساها