کاردانی
مولف: مدیر سایت   

کاردانی پیوسته:

 • نقشه کشی معماری
 • گرافیک - گرافیک
 • نقاشی - هنرهای تجسمی
 • الکترونیک-الکترونیک عمومی
 • علمی کاربردی حسابداری
 • الکتروتکنیک-برق صنعتی
 • نرم افزار کامپیوتر
 • امور دامی-تکنولوژی پرورش دام
 • مکانیک خودرو
 • تربیت بدنی
 • تاسیسات-تبرید

کاردانی ناپیوسته:

 • حسابداری
 • علمی و کاربردی کامپیوتر(نرم افزاروسخت افزار)
 • تربیت بدنی -مربیگری
 • امور تربیتی
 • کاردان فنی مکانیک-تاسیسات تهویه
 • کاردان فنی برق-الکترونیک
 • علمی کاربردی فناوری اطلاعات و ارتباطات (IT)
 • خدمات مسافرتی و جهانگردی
 • تولیدات دامی
 • تولیدات گیاهی

 
سامانه امور پایان نامه
سامانه ساها