صفحه اصلی arrow معاونت ها arrow معاونت پژوهشی
معاونت پژوهشی
کارآموزی

فرایند کار

1-تهیه یک برگ پرینت از فرم شماره 1 و تکمیل آن
2-مراجعه به محل کارآموزی و اخذ موافقت سرپرست کارآموزی(حداکثر تا دو هفته بعد از انتخاب واحد)
3-مراجعه به دفتر ارتباط با صنعت و اخذ معرفی نامه رسمی جهت ارائه به محل کارآموزی و استاد مربوطه
4-شروع کارآموزی در شرکت/ اداره متناسب با ساعت قید شده در معرفی نامه و تکمیل دوره ای فرم شماره 2
5-تکمیل فرم شماره 3 بعد از گذراندن دوره و تایید آن توسط سرپرست محل کارآموزی و اخذ گواهینامه اتمام کارآموزی
6-مراجعه به دفتر ارتباط با صنعت و اخذ فرم نمره و تحویل آن به استاد مربوطه(حداکثر تا پایان امتحانات ترم جاری)


دانلود فرمهای کارآموزی

 
دفتر ارتباط با صنعت
 
دانلود فرم هاي پژوهشي
فرم خام گزارش ماهیانه دانشکده
فرم ارزیابی فعالیتهای پژوهشی دانشجویان
فرم رزومه علمی پژوهشی اساتید
فرمهای دفتر تحصیلات تکمیلی
طرح های پژوهشی داخلی
فرم درخواست برگزاری همایشها و سمینارها
کرسی نظریه پردازی - رزومه اساتید
فرم خام چکیده مقالات ( مجلات)
فرم خام چکیده مقالات ( همایش ها)
فرم درخواست شرکت در کنفرانس های خارج از کشور
فرم قرارداد اعزام اعضا هیات علمی به خارج از کشور (فرصت های مطالعاتی)
  فرمهای اداره آزمایشگاهها وکارگاهها
 
فراخوان مقاله همایش بانکداری اسلامی..
بیست ویکمین همایش بانکداری اسلامی تحت عنوان چشم انداز نظام بانکداری بدون ربا ، فرصت ها و چالش ها- تهران
آخرین مهلت ارسال چکیده مقالات : اول خرداد 89
آخرین مهلت ارسال اصل مقالات : اول تیر 89

آدرس دبیرخانه: تهران - خیابان پاسداران - پلاک 195- صندوق پستی 19395/481

 
معاونت پژوهشي واحد
 
باشگاه پژوهشگران جوان
 
دفتر طرح و برنامه و بودجه
 
فراخوان مقاله پژوهشی

فراخوان مقاله پژوهشی

بمناسبت هفته پژوهش معاونت پژوهشی با مساعدت ویژه رییس محترم واحدجهت ارج نهادن به نظرات وتوانائیها وپژوهشهای اساتید ودانشجویان پیرامون تحقیق وپژوهش درحوزه مطالعات وتولیدات علمی یک دوره مسابقه مقاله نویسی دردوگروه رقابتی اساتید ودانشجویان باتوجه به رهنمودهای مقام معظم رهبری با عنوان «همت مضاعف وکارمضاعف در جنبش نرم افزاری وتولید علم دردانشگاهها» برگزارمی کند:

- عنوان مقاله : همت مضاعف وکارمضاعف درجنبش نرم افزاری وتولید علم(ضرورت همت وتلاش مضاعف درتولیدعلم)


-شرایط ارایه مقاله:پس ازذکرعنوان ونویسنده مقاله چکیده آن به صورت طرح مساله روش مطالعه یاتحقیق مهمترین یافته هاونتایج ارائه شود(یک صفحه)


_حجم مقالات می تواندحداقل5وحداکثر15صفحه4Aوهرصفحه 240کلمه باشدوالزامابانرم افزارWORD فونت 14 Bzarتایپ شده وCD آن نیز ارسال شود.


_منابع مخورد استفاده ذکر شود.

_شرایط شرکت کنندگان: اساتید دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحدکلیبر

_مهلت ارسال مقالات:

2/10/89 روزپنج شنبه دوم دیماه 89


_جوایزوحمایت های مالی:

ا- ربع سکه بهارآزادی به نفرات اول تاسوم درگروه اساتید

2-سفرزیارتی مشهدمقدس به نفرات اول تاهفتم درگروه دانشجویی


-آدرس دریافت مقالات:معاونت پژوهشی دانشگاه آزاداسلامی واحدکلیبر-تلفن: 4224917 (تحویل به آقای سیدی)

 

 
معرفی معاونت پژوهشی
 
کتابخانه معاونت پژوهشی
 
سامانه امور پایان نامه
سامانه ساها