صفحه اصلی arrow رشته های تحصیلی
رشته های تحصیلی
کارشناسی ارشد
مولف: مدیر سایت   

زراعت

مدیریت دامپروری

 
رشته
مولف: مدیر سایت   
رشته
 
کاردانی
مولف: مدیر سایت   

کاردانی پیوسته:

 • نقشه کشی معماری
 • گرافیک - گرافیک
 • نقاشی - هنرهای تجسمی
 • الکترونیک-الکترونیک عمومی
 • علمی کاربردی حسابداری
 • الکتروتکنیک-برق صنعتی
 • نرم افزار کامپیوتر
 • امور دامی-تکنولوژی پرورش دام
 • مکانیک خودرو
 • تربیت بدنی
 • تاسیسات-تبرید

کاردانی ناپیوسته:

 • حسابداری
 • علمی و کاربردی کامپیوتر(نرم افزاروسخت افزار)
 • تربیت بدنی -مربیگری
 • امور تربیتی
 • کاردان فنی مکانیک-تاسیسات تهویه
 • کاردان فنی برق-الکترونیک
 • علمی کاربردی فناوری اطلاعات و ارتباطات (IT)
 • خدمات مسافرتی و جهانگردی
 • تولیدات دامی
 • تولیدات گیاهی

 
کارشناسی
مولف: مدیر سایت   

کارشناسی پیوسته :

رشته های علم انسانی شامل:

 • حسابداری
 • حقوق
 • مدیریت صنعتی
 • مدیریت بازرگانی
 • علوم تربیتی - مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
 • مدیریت دولتی


رشته های علوم مهندسی شامل:

 • مهندسی برق الکترونیک
 • مهندسی کامپیوتر -نرم افزار
 • مهندسی عمران
 • مهندسی مکانیک
 • مهندسی فناوری اطلاعات و ارتباطات (IT)
 • علوم و صنایع غذایی
رشته های علوم هنر شامل:

 • مهندسی معماری

رشته های علوم پایه شامل :

 • ریاضی کاربردی


کارشناسی ناپیوسته:

 • علمی کاربردی حسابداری
 • مهندسی تکنولوژی کنترل-ابزار دقیق
 • مهندسی تکنولوژی برق-قدرت
 • مهندسی تکنولوژی معماری
 • مهندسی تولیدات دامی
 • مهندسی تولیدات گیاهی
 • آموزش ریاضی
 • مهندسی تکنولوژی نرم افزار کامپیوتر
 • تربیت بدنی و علوم ورزشی

 
رشته های تحصیلی در مرکزخدآفرین
مولف: مدیر سایت   

کارشناسی ناپیوسته:

 • حسابداری

کاردانی پیوسته:

 • برق الکتروتکنیک
 • معماری (نقشه کشی)
 • برق - گرایش صنعتی

کاردانی ناپیوسته:

 • مدیریت بازرگانی
 • امور بیمه
 • حسابداری
 • معماری(نقشه کشی)
 
سامانه امور پایان نامه
سامانه ساها